De Burger Advies Raad Horst aan de Maas fungeert als ( formele) spreekbuis van de burgers naar de gemeente.
– Advies aan het College van Burgemeester en wethouders ( gevraagd en ongevraagd).
– Advies naar de verschillende beleidsterreinen door samenwerking met verantwoordelijke ambtenaren.
– Signalering van knelpunten, een kritisch volgsysteem en het verzamelen van ervaringen en klachten.

De activiteiten richten zich op:
– Het hele domein van Wonen, Welzijn en Zorg. Het betreft zowel de beleidsontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie.
– Het gaat om een brede verantwoordelijkheid van de gemeente, die in 3 wetten is neergelegd:
* Wet maatschappelijke ondersteuning.
* Wet werk en inkomen.
* Jeugdwet.

Het betreft belangrijke zaken voor burgers, die van grote invloed zijn op de directe levenssfeer van de inwoners van Horst aan de Maas.

De Burger Advies Raad is onafhankelijk en heeft een brugfunctie tussen de gemeentelijke overheid en burgers.
De Burger Advies Raad geeft voorlichting en legt ook actief verbindingen tussen en met doelgroepen en maatschappelijke organisaties.