Het Algemeen Bestuur (AB) vormt het bestuur van de stichting en is beslissingsbevoegd en eindverantwoordelijk voor alle zaken van de Burger Advies Raad.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld.

Voorzitter:   Fred van Neerven.
Secretaris:   Jan Vinken.
Penningmeester:   Leo Hoefs.

Daarnaast bestaat het Algemeen Bestuur uit de coördinatoren Peter Nellen (Werk en Inkomen), Henk Janssen (Zorg en Ondersteuning), Ben Coenders (Platform Gehandicapten), Jos van Soest (werkgroep Communicatie).

Het Algemeen Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van de Teams cq. Werkgroepen en uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Burger Advies Raad wordt vanaf 1 juni 2016 secretarieel ondersteund door May Proosten.