Bestuursleden Burger Advies Raad 2022

de functie van voorzitter is vacant / Henk Janssen is voorlopig vicevoorzitter

Jan Vinken, secretaris

John van ’t Klooster, penningmeester

Henk Janssen, bestuurslid

Peter Nellen, bestuurslid