Werkgroep Jeugd

De werkgroep Jeugd richt zich op alle jeugdigen van 0 tot en met 23 jaar en hun ouders/verzorgers. Samen met de andere leden van de B.A.R. proberen wij in goed overleg met ambtenaren van de gemeente de processen binnen de gemeentelijke organisatie te verbeteren. Dit proberen we te bereiken door gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

De doelgroep is breed waardoor we te maken hebben met verschillende afdelingen binnen het Sociaal Domein. Er kan een voorziening geregeld worden vanuit de Jeugdwet en soms ook in combinatie met de WMO als een jeugdige gebruik maakt van een hulpmiddel. Voor de jong volwassenen komt de WMO en/of de Participatiewet om de hoek kijken. Met betrekking tot dit gedeelte werken we samen met de werkgroep Participatie van de B.A.R.

Met betrekking tot de doelgroep jeugd werken we sinds november 2020 samen met de regionale  adviesraden. Dit is ontstaan uit het feit dat de gemeente regionaal samenwerkt. Dit heeft ons doen besluiten om contacten te leggen met de andere adviesraden en heeft geresulteerd in een overleg wat elke twee maanden plaatsvindt. Inmiddels hebben wij al een aantal keren gezamenlijk een advies uitgebracht richting de betreffende gemeentes.