De werkgroep Participatie wet onderzoekt hoe de burgers van Horst ad Maas die gebruik maken van de diensten van de gemeente Horst ad Maas rondom PW (bijstand en/of re-integratie naar (vrijwilligers-) werk) deze dienstverlening ervaren. Het gaat daarbij om actuele en lokale ervaringen van mensen die behoren tot de doelgroep Participatiewet.

De werkgroep legt door middel van achterbanraadpleging een adviesdocument voor aan het college van burgemeester en wethouders met “tips en tops”

omtrent beleid en uitvoering van de participatiewet in de gemeente Horst aan de Maas. De werkgroep doet een voorstel betreffende monitoring en evaluatie van de in dit advies opgenomen “tips” en “tops”.

De achterbanraadpleging vindt plaats door het interviewen van betreffende burgers die vrijwillig en anoniem mee kunnen doen aan het onderzoek.

De werkgroep zal in maart 2022 haar eindrapportage op te leveren.

Voorzitter: Peter Nellen.

(Laatst gewijzigd: 7/10/2021)